Praca domowa na 28 stycznia

 1. Religia:
  a) uzupełnij treść modlitwy na stronie 56
  b) zadanie domowe str. 57
 2. Język polski
  a) odpowiedz na pytania do rozdziału “Wołanie” z książki “Dziewczynka z parku”
  https://docs.google.com/document/d/1ggUbrxtiCSs_w3vRJRT1bn5Ss19uvRaue8axGuIwNJU/edit?usp=sharing
  b) wykonaj ćwiczenia ortograficzne
  https://www.dyktanda.net/zasady-pisowni/pisownia-rz.php
  https://www.dyktanda.net/dyktando-13.php
  c) ćwiczenia z gramatyki: ćwiczenie 5 str. 97
  dla osób, które wcześniej wyszły: proszę wykonać wszystkie ćwiczenia od strony 93 do 98 włącnie
 3. Lektura miesiąca: “Dziewczynka z parku”
  https://anyflip.com/hxnal/sepg/
 4. Zachęcam do czytania naszych książek ze szkolej biblioteki i nie tylko (ale po polsku) i brania udziału w konkursie Warto czytać. Nagrody pod koniec każdego miesiąca.