Praca domowa 21/01/2023

PRACA DOMOWA 21/01/2023

1.GEOGRAFIA: Mapa, str.: 92-95, w książce.

-nauczyć się, przydzielonych nazw krain geograficznych, NA PAMIĘĆ !!!
-wskazać na mapie poznane krainy, z określeniem, w jakiej części Polski znajdują się (północ, południe, …), zgodnie z poniższym przydziałem:

A:AMELIA: Pobrzeże Szczecińskie, Pobrzeże Słowińskie, Pobrzeże Kaszubskie.
B.NATANIEL: Pojezierze Pomorskie, Pojezierze Wielkopolskie, Pojezierze Mazurskie.
C:SIMON: Nizina Mazowiecka, Nizina Wielkopolska, Nizina Śląska.
D:GABRIEL: Wyżyna Małopolska, Wyżyna Lubelska, Wyżyna Krakowsko-Częstochowska.
E:PIOTR: Kotlina Sandomierska, Góry Tatry, Sudety.

2.Język polski – gramatyka:
-dokończyć ćwiczenia: 1-7/str.:74-76.

3.Język polski-literatura:
-NAPISAĆ! Wypracowanie (15-20 zdań), na temat: moja kochana babcia/mój kochany dziadzio lub na dowolny temat (mój przyjaciel, kolega, mama,…). Można skorzystać z pytań zawartych w ćwiczeniu 9/str.80.

4.”Warto czytać”- lektury.
-zapraszam do czytania wypożyczonych książek, nie mniej niż 2 razy w tygodniu, po 20 minut.

DLA NIEOBECNYCH -uzupełnienie:

JĘZYK POLSKI –literatura:
-przeczytać opowiadanie: „Nie tylko kochają”, str.: 78-79,
-wykonać ćwiczenia: 2/str.77, 7-8/str.80.

JĘZYK POLSKI – gramatyka:
-przeczytać temat: „Pisownia „NIE”, z różnymi częściami mowy ”:, str.74.