Praca domowa 14/01/2023

PRACA DOMOWA 14/01/2023

1.GEOGRAFIA: „Surowce mineralne Polski”, cz. I, str.:32-33.

-przeczytać temat: ”Surowce mineralne Polski”,
-obejrzeć film: “Skały i surowce mineralne” ( link w załączeniu),
-wykonać prezentację, na 2 kartkach (rozmiar papieru: A-4, wykorzystywany w kserokopiarce) i przygotować się do przedstawienia na lekcji.
Na jednej kartce zrobić zdjęcie przydzielonego do opisu surowca mineralnego Polski.
Na drugiej kartce opisać ten surowiec, wg schematu:

Nazwa surowca: …,
Symbol: …,
Opis: …,
Warunki powstawania: … ,
Zastosowanie: …,
Występowanie w Polsce: … .

Prezentację wykonać według poniższej listy:

A:Amelia –sól kamienna,
B:Gabriel – ropa naftowa,
C:Nataniel – wapień,
D:Piotr – węgiel kamienny,
E:Simon – ruda żelaza.

2.Język polski – gramatyka:
-wykonać ćwiczenia: 4-5/str.:35-36.

3.”Warto czytać”- lektury.
-zapraszam do czytania wypożyczonych książek, nie mniej niż 2 razy w tygodniu, po 20 minut.

4.DLA NIEOBECNYCH -uzupełnienie:

JĘZYK POLSKI –literatura:
-przeczytać opowiadanie: „Gdzie jest mój pies?”, str.: 68-69 i tekst z rozdziału: „Warto wiedzieć”, str. 73,
-wykonać ćwiczenia: 1-3/str. 67.
JĘZYK POLSKI – gramatyka:
-przeczytać temat: „Uczymy się wyrażać wdzięczność”:, str.33-34,
GEOGRAFIA:
-przeczytać temat: „Surowce mineralne Polski”, cz.II, str.: 34-36.
LEKTURA
-przeczytać str.: 4-5, opowiadania: „Oskar i Pani Róża” (tekst lektury uczniowie otrzymali na poprzednich zajęciach).