Praca domowa – religia 14/01/2023

PRACA DOMOWA 14/01/2023

RELIGIA:

1.Wykonać ćwiczenia:
-na podstawie fragmentów Pisma Świętego, strona 40 i własnych obserwacji, wykonaj ćwiczenie 2/str.41,
-na podstawie fragmentów Pisma Świętego, str.:44-45, wykonaj ćwiczenie 2/str.45.

2.Modlitwa wieczorna.
-w modlitwie wieczornej pomódl się za swoich rodziców i za inne małżeństwa, aby miłość była wyznacznikiem właściwie podejmowanych decyzji, na drodze do zbawienia.

3.Nauczyć się/przypomnieć, „Dziesięć Przykazań Bożych”.