Zadanie domowe na 21 stycznia

Religia 

  • strona 39, wypisz jakie potrzeby bliźnich możemy dostrzegać każdego dnia oraz uzupełnić brakujące wyrazy w uczynkach miłosiernych względem ciała
  • przypominam o zaliczaniu modlitw ze strony 113

J.polski

  • strona 30 i 31
  • przygotować się do dyktanda – 2 zwrotka wiersza na stronie 17 ( ta w której mówi Janek )
  • pamiętamy o czytaniu po polsku 2 razy w tygodniu po 20 minut