Zadanie domowe na 14 stycznia

J. polski 

1.

 

Moje noworoczne postanowienia. Proszę napisz  kilka zdań(6-8). 
2. Proszę pamiętać o czytaniu  po polsku 2 razy w tygodniu po20 min.