Praca Domowa na 1/14

Młodsza Grupa:

  1. Uzupełnij dziennik Oli i odpowiedz na pytania
  2. Wypełnij swój dziennik (kartka poddana w klasie)
  3. Wypełnij kartkę do słowniczka
  4. Powtórzyć i zapamietać miesiące i dni tygodnia!! 

MG_ zadanie na 1.14

Starsza Grupa: 

  1. Ćw. 1,2,3 i 4 
  2. Ćw.3
  3. Powtórzyć i zapamietać miesiące i dni tygodnia!! 

(kartki podane w klasie) 

SG-zadanie na 1.14