Klasa II – Praca domowa na 14 stycznia

Religia
Uwaga: 14 stycznia będzie sprawdzian ustny z Przykazań Bożych.
*Prośba do rodziców, aby pomogli dzieciom nauczyć się na pamięć 10 Przykazań Bożych oraz
zrozumieć treść każdego Przykazania (w języku polskim lub angielskim).

J. Polski
Przeczytać wiersz pt. „Zwyczaje” s. 144, oraz uzupełnić ćwiczenia ze s. 146 i s. 147.
Zapoznać się z opowiadaniem pt. „Ostatni dzień roku” s. 148.
* Pamiętajmy, aby nasi uczniowie czytali po polsku przynajmniej 2 razy w tygodniu po 20 min.