Praca domowa – religia 07/01/2023

PRACA DOMOWA  – RELIGIA   07/01/2023

RELIGIA
1.Wykonać ćwiczenia:
-na podstawie tekstu, strona 36, dokończyć tabelę, strona 37.
-wykonać ćwiczenia: 2-3/strona 38.

2.Na 21 stycznia (za dwa tygodnie), nauczyć się na pamięć: „Dziesięć przykazań Bożych”, strona 146.