Praca domowa na 14 stycznia

PRACA DOMOWA:

Religia: Proszę odmawiać z dziećmi modlitwę “Ojcze nasz”. Uczymy się jej na pamięć. 

J. polski:

  • naucz się czytać sylaby oraz czytankę na str. 105
  • ćw. 3 str. 107