Praca domowa 07/01/2023

PRACA  DOMOWA  07/01/2023

1.GEOGRAFIA: „Przeszłość geologiczna obszaru Polski”.
-wykonać ćwiczenie 3/str. 26 (4 przykłady).
2.JĘZYK   POLSKI- gramatyka-„Nieosobowe formy czasownika”, str.:44-46:
-dokończyć ćwiczenia: 1-6/ str.:45-46.
3.ZALEGŁOŚCI:
-uzupełnić/przygotować zaległe prace domowe, do zaliczenia.
4.”WARTO  CZYTAĆ”- LEKTURY
:
-zapraszam do czytania wypożyczonych książek, nie mniej niż 2 razy w tygodniu, po 20 minut.

DLA  NIEOBECNYCH  NA ZAJĘCIACH-uzupełnienie:

1.JĘZYK  POLSKI- “Warto wiedzieć”:
-przeczytać tekst, str.61.
2.GRAMATYKA:
-przeczytać temat: „Nieosobowe formy czasownika”:, str.44,

3.GEOGRAFIA:
-przeczytać temat: „Przeszłość geologiczna obszaru Polski, str.: 22-24,
-wykonać ćwiczenie 2/str.25.
4.LEKTURA
-przeczytać stronę 3 opowiadania (scan w załączeniu).