Praca domowa na 17 grudnia

Religia

ćw.1, str.14

Proszę nauczyć się modlitwy Wierzę w Boga.

J.polski

Odpowiedz na pytanie 1 oraz 2 ,str.91

dla chętnych-Wymień potrawy wigilijne, które są przygotowywane w twoim domu.

Gramatyka

ćw.5, str.50

ćw.6, str.51

ćw.7, str51

dla chętnych ćw.11, str.54

Proszę ćwiczyć kolędę. Przypominam o czytaniu 2 razy w tygodniu po 20 min.