Religia – Przygotowanie do Bierzmowania – Praca domowa na 10 grudnia

Dla nieobecnych – uzupełnij zadania II, III i IV p. 20.

Zadanie domowe/Homework
Ćw. I i II s. 24./ Complete activities I i II p. 24
Pamiętaj o uczestnictwie we Mszy św. w czwartek, 8 grudnia – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
Remember to attend Mass on December 8th (day of obligation) – The Feast of Immaculate Conception