Klasa II – Praca domowa na 10 grudnia

Religia
Adwent: Uzupełnić ćwiczenia ze s. 85 i 86.
Uczymy się na pamięć Przykazań Bożych: 1,2,3,4,5,6 i 7.

J. Polski
Nauczyć się czytać opowiadania pt. Jak dobrze, że są Anioły.
Powtorzyć ćwiczenie 1 s.114 o rzeczownikach, czasownikach i przymiotnikach. Zapoznać się z pisownią wyrazów, które tam są – będzie DYKTANDO.

Ćwiczenie:
nr 3, s. 115;
nr 4 i 5, s. 116;
nr 12, s. 119;
nr 13 i 14, s. 120 oraz 121.

*Prośba do rodziców: Uczniowie naszej szkoły powinni czytać po polsku przynajmniej 2 razy po
20 min. w tygodniu.