Praca domowa na 10 grudzień

Religia

ćw.2, str.125

J.polski

Odpowiedz na pytanie 5, str.81

Uzupełnij wypowiedz pierwszą i drugą ze str.82

Gramatyka

ćw.8, str.52

ćw.9, str.53

Historia

ćw.5, str.40

ćw.6 i 7, str. 41

Przypominam o ćwiczeniu kolędy oraz czytaniu 2 razy w tygodniu po 20 min.