praca domowa na 12/3

J. polski:

czerwona książka s. 16 przeczytać sylaby nad obrazkiem i przepisać je do zeszytu

powtórzyć literki, które już znamy s. 16 / nagranie

opowiedzieć co widzisz na obrazku s. 14, nazwij jak najwięcej rzeczy, co robią osoby znajdujące się na ilustracji, wymień kolory znajdujące się na ilustracji 

przeczytać 3 razy czytankę s. 13 (pomoc w załączonym nagraniu)

Religia: Chwała Ojcu na pamięć / nagranie

Pastorałka na Jasełka, nauczyć się refrenu i swojego tekstu

https://www.youtube.com/watch?v=tL6SaMXfrLs