Praca domowa 19/11/2022

Praca domowa z religii  19/11/2022

1.RELIGIA.
-wykonać ćwiczenie 1/str. 21 (podać 3 przykłady na “dobry wybór” i 3 przykłady na “zły wybór”). Dokończymy w szkole.
-wykonać ćwiczenie: 2/ str.21,
-wykonać zadanie domowe, strona. 23,
-nauczyć się na pamięć:” Główne prawdy wiary”, strona 146.