Religia – Przygotowanie do Bierzmowania – Praca domowa na 19 listopada

Dla nieobecnych
Przeczytaj katechezę 4 w książce – s. 18. / Read Chapter 4 p. 18.

Zadanie domowe/ Homework
1. Uzupełnij ćwiczenia na s. 19 / Complete activities on p. 19.
2. Naucz się 10 przykazań Bożych / Memorize the 10 commandments. (po polsku lub po angielsku)