Praca domowa -religia 12/11/2022

PRACA DOMOWA  12/11/2022

1.”Ułożyć kilka pytań…. . “(praca domowa), str.17.

2.Nauczyć się na pamięć tajemnic chwalebnych.
(1) Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
(2) Wniebowstąpienie Pana Jezusa.
(3) Zesłanie Ducha Świętego.
(4) Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.
(5) Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny.