praca domowa na 11/19/22

J. polski:

czerwona książka s. 14 przeczytać sylaby nad obrazkiem i przepisać je do zeszytu

powtórzyć literki, które już znamy s. 14 / nagranie

opowiedzieć co widzisz na obrazku s. 14, nazwij jak najwięcej rzeczy, co robią osoby znajdujące się na ilustracji, wymień kolory znajdujące się na ilustracji 

przeczytać 3 razy czytankę s. 13 (pomoc w załączonym nagraniu)

Religia: Ojcze Nasz na pamięć / nagranie