Praca domowa 05/11/22

Praca domowa z religii 05/11/22

1.Dokończyć opowiadanie: “Gdyby Adam i Ewa byli posłuszni Panu Bogu, nasze życie wyglądałoby tak:…”, str.13.
2.Nauczyć się tajemnic bolesnych:

(1) Modlitwa w Ogrójcu.
(2) Biczowanie.
(3) Cierniem ukoronowanie.
(4) Dźwiganie krzyża.
(5) Śmierć na krzyżu.