Praca domowa na 11/12/22

J. polski

Przeczytać 3 wybrane czytanki z czerwonej książki. 

Uzupełnić zaległe prace pisemne w białej książce.  

Zapisać w zeszycie wszystkie poznane do tej pory literki i umieć je wymówić po polsku.

Religia

Nauczyć się Ojcze Nasz na pamięć.

Uczymy się na pamięć 3 zwrotki piosenki : Wojenko, wojenko -link do piosenki, którą zaśpiewamy na Akademii za tydzień (strój biało-czarny) https://www.youtube.com/watch?v=EJaCorgQK7M