Religia – Przygotowanie do Bierzmowania – Praca domowa na 5 listopada

Przypominajka dla nieobecnych:
🙏 przynieś swój projekt o świętych 


Zadanie domowe / HW:
Przeczytaj wiadomości na s. 16 w podręczniku, wykonaj ćwiczenia odnośnie tajemnic różańca na s. 17 (pytania I-IV).
Read p. 16 and complete activities on p. 17 (I-IV).