Klasa II – Praca domowa na 5 listopada

Religia

Nauczyć się przykazania miłości na pamięć: str. 10:
“Będziesz miłował Pana Boga swego, całym swoim sercem, całą swoja duszą, całym swoim
umysłem i całą swoja mocą”.

Odgadnij i zapisz słowa zawarte w kole – str. 11.


J. Polski

– Nauczyć się czytać opowiadania pt. “Pierwszy listopada”, str. 79
– Podręcznik str. 45 – 86, ćwiczenie nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6,7.

Sprawdzian:  Proszę zapoznać się z ćwiczeniami ze str. 85 i 86 (nic w nich nie pisać). Ćwiczenia
te posłużą jako materiał do sprawdzianu.