Praca domowa z religii: 29/10/22

 

PRACA    DOMOWA  dla klasy 6 –  29/10/22
RELIGIA1.NA KAŻDE ZAJĘCIA – poproszę o przynoszenie: medalika, różańca, książeczki do nabożeństwa, pisma świętego,…, to co dzieci dostały na Pierwszą Komunię Świętą.
2.Nauczyć się na pamięć tajemnic różańca – część Światła.
(1) Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
(2) Objawienie Jezusa na weselu w Kanie.
(3) Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
(4) Przemienienie na górze Tabor.
(5) Ustanowienie Eucharystii.

3.Poproszę o przepytanie dzieci z modlitwy: „Wyznanie wiary”. Na następnych zajęciach będę odpytywała tę modlitwę.

„Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Marii Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.”

4.PRZYPOMNIENIE!
Do zaliczenia część radosna – praca domowa z 17/10/2022. Są dzieci, które jeszcze nie zaliczyły tego.

Poproszę o przypomnienie – odpowiedź ustna.
a: Zwiastowanie  Maryi ,


b: Nawiedzenie świętej  Elżbiety,


c: Narodzenie Pana Jezusa,


d: Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni,


e: Odnalezienie  Pana Jezusa w Świątyni.