Praca domowa 29/10/2022

PRACA   DOMOWA          29/10/2022

1.HISTORIA: „Emigracja po powstaniach”, str.:38-43.

-wykonać prezentację, na 2 kartkach (rozmiar papieru: A-4, wykorzystywany w kserokopiarce)

Na jednej kartce zrobić zdjęcie przydzielonej postaci, według wykazu jak niżej.

Na drugiej kartce opisać tę postać (10-15 zdań).

 

Amelia – Szymon Konarski- emisariusz,

Nataniel – Adam Mickiewicz – polski poeta,

Simon – Juliusz Słowacki – polski poeta,

Piotr – Fryderyk Chopin – kompozytor,

Gabriel – Józef Bem – uczestnik powstania listopadowego.

 

2.JĘZYK   POLSKI: Opowiadanie: „Wypracowanie”, str.38-39.

-przeczytać opowiadanie: „Wypracowanie”,

-przygotować się do odpowiedzi ustnej, na temat przeczytanego opowiadania, według pytań: 1-5/str.39.

 

3.”Warto czytać”- lektury.
-zapraszam do czytania wypożyczonych książek, nie mniej niż 2 razy w tygodniu, po 20 minut.