Praca domowa na 11/5/21

J. polski:

czerwona książka s. 12 przeczytać sylaby nad obrazkiem i przepisać je do zeszytu

opowiedzieć co widzisz na obrazku s. 12, nazwij jak najwięcej rzeczy, co robią osoby znajdujące się na ilustracji, wymień kolory

przeczytać 3 razy czytankę s. 13 (pomoc w załączonym nagraniu)

biała książka s. 13 (pominąć pisanie literek, wyrazy, sylaby napisać po 3 razy), s. 12 dla chętnych

Uczymy się na pamięć 3 zwrotki piosenki : Wojenko, wojenko link do piosenki. https://www.youtube.com/watch?v=EJaCorgQK7M

Religia: modlitwa na pamięć Ojcze Nasz