Praca domowa 22/10/22

PRACA   DOMOWA      22/10/20221.HISTORIA: „Walka Polaków o niepodległość – powstanie styczniowe”, str.: 33-34.
-napisać  na kartce (7 zdań) o powstaniu styczniowym: przyczyny wybuchu, daty, nazwiska, ważne wydarzenia, kary dla Polaków po upadku powstania.2.JĘZYK   POLSKI: „Wybory najmilszej”, str.16-17.
-przeczytać opowiadanie: „Wybory najmilszej”,
-wykonać ćwiczenia, do czytanki: I, II, str.: 17-18,
-przygotować się do odpowiedzi ustnej, na temat przeczytanego opowiadania. Można wykorzystać pytania: 1-5 oraz słownictwo, str.: 18.

3.”Warto czytać”- lektury.
-zapraszam do czytania wypożyczonych książek, nie mniej niż 2 razy w tygodniu, po 20 minut.

DLA NIEOBECNYCH-dodatkowo wykonać:

1.JĘZYK POLSKI
-przeczytać opowiadanie: “Zgubieni w lesie”, str.:6-7.
-wykonać ćwiczenia: 1-2/str.5.
2.HISTORIA
-przeczytać temat: „Walka Polaków o niepodległość – powstanie styczniowe”, str.: 33-34.