Praca domowa na 10/29/22

J. polski:

czerwona książka s. 10 przeczytać sylaby nad obrazkiem i przepisać je do zeszytu , opowiedzieć co widzisz na obrazku, nazwij jak najwięcej rzeczy, co robią osoby znajdujące się na ilustracji, wymień kolory

przeczytać 3 razy czytankę s. 11 (pomoc w załączonym nagraniu)

biała książka s. 11 (pominąć pisanie literek, wyrazy, sylaby napisać po 3 razy), s. 10 dla chętnych

Uczymy się na pamięć 3 zwrotki piosenki : Wojenko, wojenko link do piosenki. https://www.youtube.com/watch?v=EJaCorgQK7M

 

Dla nieobecnych na lekcjach 10/22/22

czerwona książka s. 10, 11 niebieska s. 12,13

religia: odmówić cały różaniec, tajemnice radosne