Religia – Przygotowanie do Bierzmowania – Praca domowa na 22 października

Dla nieobecnych:
Przeczytaj s. 11-12 w podręczniku.
Wykonaj ćwiczenia na s. 23

Zadanie domowe:

  1. W Google Doc. opisz swoją ulubioną historię biblijną, napisz z której księgi Pisma Świętego pochodzi (min. 5 zdań)/In Google Doc. describe your favorite story from the Bible (min. 5 sentences).
  2. Pracuj nad projektem/Work on your project.
  3. Uzupełnij metryczkę na s. 71(ważne daty)/Complete My important days – p. 71