Praca domowa – religia -15/10/2022

PRACA    DOMOWA,   15/10/2022

RELIGIA:

1.Na następne zajęcia proszę przynieść: medalik, różaniec, książeczkę do nabożeństwa, pismo święte,…, to co dzieci dostały na Pierwszą Komunię Świętą,

2.Nauczyć się na pamięć tajemnic, części radosnej różańca:

a: Zwiastowanie  Maryi ,

b: Nawiedzenie świętej  Elżbiety,

c: Narodzenie Pana Jezusa,

d: Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni,

e: Odnalezienie dwunastoletniego Pana Jezusa w Świątyni.

3.Przygotować się do sprawdzianu z napisania tekstu modlitwy: „Wyznanie wiary”. Tekst poniżej:

„Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Marii Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.”