Praca domowa na 10/22/22

J. polski:

czerwona książka s. 8 przeczytać sylaby nad obrazkiem i przepisać je do zeszytu , opowiedzieć co widzisz na obrazku, nazwij jak najwięcej rzeczy, co robią osoby znajdujące się na ilustracji

przeczytać 3 razy czytankę s. 9 (pomoc w załączonym nagraniu)

biała książka s. 9 (pominąć pisanie literek, wyrazy, sylaby napisać po 3 razy), s. 8 dla chętnych

Uczymy się na pamięć 3 zwrotki piosenki : Wojenko, wojenko link do piosenki. https://www.youtube.com/watch?v=EJaCorgQK7M

 

Dla nieobecnych na lekcjach 10/15/22

czerwona książka s. 8, 9 niebieska s. 8

religia: s. 7-9