Wypisz 4 najtrudniejsze dla ciebie zdania do wypowiedzenia  napisania w języku polskim np: W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi             w trzcinie. Zachowując poprawność ortograficzną                  i interpunkcyjną