Religia – Przygotowanie do Bierzmowania – Praca domowa na 15 października

– Zapoznaj się z nazwami ksiąg biblijnych i ich skrótów. (Study names of the books of the Bible)
– Przynieś na zajęcia Pismo Święte. (Bring a Bible to class)
– Wypisz w zeszycie 3 świętych i 5 faktów z życia każdego z nich. (List 3 names of saints in your notebook and write 5 facts about each of them)