Praca domowa 08/10/22

Praca domowa 08/10/22

1.Historia: “Królestwo Polskie czyli Polska na łasce cara”.
-nauczyć się opowiadać omówiony temat (scan w załączeniu-przesłane mailem)

2.Język polski.
-Przeczytać opowiadanie: “Przyjaciel Automateusza”(scan w załączeniu-przesłane mailem)
-odpowiedzieć, na kartce, na pytanie nr 6 i 7, str. 16.