Praca domowa na 15 października

Religia: Zadanie domowe str. 9

język polski: ćwiczenie 9 str. 9

                    przeczytać rozdany na lekcji tekst i odpowiedzieć na pytania

piosenka na Dzień Nauczyciela (tylko pierwsza zwrotka, 1:08)