Zadanie domowe na 15 października

Plan lekcji z 8 października

Religia 

Temat 1. Poprzez Wyznanie Apostolskie wyrażam swoją wiarę w Trójjedynego Boga.

Zadanie domowe:

Zapamiętaj osoby Trójcy Świętej: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. 

Język polski

Temat 3. Świat w kolorach- jesień

Wiersz “Jesień” oraz ćwiczenia 1-7 i 10-13

Zadanie domowe:

  • str. 32 z wyjątkiem punktów 2,3 i 4 
  • przygotuj się do dyktanda (jesień, gruszka, jabłko, październik, liście, orzech, słodki)
  • dla chętnych, uzupełnij brakujące ćwiczenia ze stron 28-31
  • czytamy po polsku 2x w tygodniu po 20 minut