Praca domowa 01/10/22

Praca domowa 01/10/22

1.Język polski-gramatyka. Powtórzenie.( w załączeniu scan – 9 stron)
-wykonać ćwiczenia.
a:uczniowie, którzy byli na zajęciach otrzymali materiał z gramatyki,
b:dla osób nieobecnych, materiał z gramatyki w załączeniu-przesłane mailem.

2.Język polski. (w załączeniu scan – 6 stron)
-przeczytać wiersz: “Książka”, str.6,
-odpowiedzieć na pytania:1-4 i 6, str.7, do wiersza: “Książka”.
a:uczniowie, którzy byli na zajęciach otrzymali materiał z języka polskiego,
b:dla osób nieobecnych materiał z języka polskiego w załączeniu-przesłane mailem.

3.Przedstawienie: “Dzień Nauczyciela”- 15/10/22.
-na następne zajęcia nauczyć się czytać i na pamięć tekstów, zgodnie z opisem w scenariuszu.
a:uczniowie, którzy byli na zajęciach otrzymali tekst scenariusza,
b:dla osób nieobecnych scenariusz  w załączeniu-przesłane mailem.
UWAGA !!!
Na następne zajęcia proszę przynieść tekst scenariusza. Będzie próba.