Zadanie domowe na 14 maja – klasa V

Zadanie domowe:

Pięknie uczymy się czytać swoich ról na nasze majowe nabożeństwo.

4 pieśni:
O Maryjo witam Cię…
Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo (1 zwrotka, 2x refren)
Chwalcie łąki umajone (2 zwrotki)
Oraz czwarta pieśń to refren:
“tą nadzieją dziś żyjemy, w złej godzinie obroń nas”.

Zadanie z Gramatyki:

Strona 152, ćwiczenie 5

 

Za tydzień, 14 maja spotykamy się w kościele na próbie o godzinie 8:50 rano