Praca domowa 07/05/2022

1.Historia:
-wykonać polecenia zawarte w załączniku. 

-przygotować się do odpowiedzi ustnej  (10-15 zdań – nie czytamy !) na temat historii Polski w klasie 7. Można w opowiadaniu wykorzystać poznane wydarzenia, daty, nazwiska.

2.Geografia:
-zapoznać się z nazwami (miast, rzek, jezior, krain geograficznych – tylko czytamy  !), z mapy Polski (str.: 90-95).
Na lekcji uczniowie w wybranym przez siebie regionie Polski odczytają nazwy krain, rzek, miast, itp. .

3.Język Polski.
-wykonać ćwiczenie (krzyżówkę) 1/str.230.