Zajęcia i praca domowa 5/7/22

Religia:

Jezus modlił się i uczył modlitwy swoich uczniów. s.86-88

Praca domowa: na pamięć modlitwy s. 98 oraz Dziesięć Przykazań Bożych 

J. polski

czerwona książka s. 52-53

niebieska książka s. 54

Praca domowa: 

Przeczytać s. 51 x2 i s. 53 x2 (dla uczniów mający trudności z czytaniem czytanka s. 35, 37 po 2 razy) 

czerwona książka, s. 52 omówić ilustrację, co się na niej znajduje, wymień kolory jakie widzisz na ilustracji i jakie przedmioty są w tych kolorach, przeczytaj literki znajdujące się na ilustracji

biała książka s.49

 piosenka do ćwiczenia wzmowy

https://www.youtube.com/watch?v=theV7DbihP4