Zadanie domowe na 14 maja, klasa VI

Język polski
Dla nieobecnych/do dokończenia w domu: upewnij się, że odrobiłeś zadania domowe na poprzednie zajęcia. W podręczniku do gramatyki przeczytaj i zrób wszystkie zadania z lekcji 13, str. 114-122.

Dla wszystkich:
1. Ortografia: ćwiczenia na str. 132-134 (powtórzenie pisowni wyrazów z “rz” i “ż”)
2. Podręcznik: przeczytaj czytankę na str. 105 i materialy na str. 106-108. Odpowiedz na pytania:
a) Czym zasłużył się Tadeusz Kościuszko w historii Polski i Ameryki? (3-5 zdań)
b) Zostań detektywem: czy potrafisz znaleźć ślady Tadeusza Kościuszki w najbliższej okolicy w New Jersey i Nowym Jorku? (miejsca pobytu, tablice pamiątkowe, pomniki itp.; podpowiedź – jedno z nich możecie znaleźć na stacji Broad Street NJ Transit w Newarku) 

Historia
Dla nieobecnych: przeczytaj lekcję 8 w podręczniku z historii, str. 83-88.

Religia:
Wykonaj zadanie domowe na s. 110

ZADANIA NA WAKACJE
1. MÓDL SIĘ CODZIENNIE
2. PAMIĘTAJ O NIEDZIELNYCH MSZACH ŚWIĘTYCH I SPOWIEDZI
3. CZYTAJ PISMO ŚWIĘTE
4. BĄDŹ DOBRY I RADOSNY! (CHRZEŚCIJANIN TO CZŁOWIEK RADOSNY!)