Zadanie domowe na 7 maja – klasa V

Gramatyka:

strona 144, ćwiczenia 11 i 12

Język polski:

Napisać jakie były główne 3 punkty Konstytucji 3 maja, przesyłam link do krótkiej prezentacji, https://youtu.be/YGsoSDaT1lw

Religia:

Uzupełnić tabelkę ze strony 85.