zajęcia i praca domowa 4/30/22

Religia:

Jezus w swym nauczaniu posługiwał się opowiadaniami. s.83-85

Praca domowa: na pamięć modlitwy s. 98 oraz Dziesięć Przykazań Bożych 

J. polski

czerwona książka s. 50-51

niebieska książka s. 52-53

Praca domowa: 

Przeczytać s. 51 trzy razy (dla uczniów mający trudności z czytaniem czytanka s. 33, 34 po 2 razy) 

czerwona książka, s. 50 omówić ilustrację, co się na niej znajduje, wymień kolory jakie widzisz na ilustracji i jakie przedmioty są w tych kolorach, co robi babcia i wnuczek?

czerwona książka s. 50 przeczytać i przepisać do zeszytu sylaby nad obrazkiem

biała książka s. 49

Dla chętnych piosenka na pamięć

https://www.youtube.com/watch?v=theV7DbihP4