Zadanie domowe na 30 kwietnia – klasa VI

Religia
Przeczytaj fragment Listu do Hebrajczyków na s. 73 w podręczniku.

Język polski

Dla nieobecnych: przeczytaj materiał z lekcji 11 w podręczniku gramatyki i zrób ćwiczenia na str. 94-98; podręcznik, str. 111-114.

Dla wszystkich:
1) Gramatyka – ćwiczenia 8-14 na str. 99-102
2) Podręcznik – materiał na stronie 115 i 118-119

Historia

Dla nieobecnych: przeczytaj lekcję 7 w podręczniku z historii, str. 74-79.

Wyobraź sobie, że jesteś uczniem Stanisława Konarskiego w Collegium Nobilium. Napisz kilka zdań (do pół strony) na temat reform, które proponowałbyś przeprowadzić w Rzeczypospolitej (mogą to być reformy polityczne, wojskowe, systemu edukacji itp.). Opisz proponowane reformy, przyczyny, dla których warto je wprowadzić, i przewidywane z nich korzyści. Przedstawimy te reformy na lekcji w najbliższą sobotę na udawanym obiedzie czwartkowym u króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.