zajęcia i praca domowa 4/23/22

Religia:

Wielkanoc. Niedziela Miłosierdzia Bożego.

Praca domowa: na pamięć modlitwy s. 98 oraz Dziesięć Przykazań Bożych 

J. polski

czerwona książka s. 48-49

niebieska książka s. 50-51

Praca domowa: 

Przeczytać s. 49 trzy razy

czerwona książka, s. 48 omówić ilustrację, co się na niej znajduje, wymień kolory jakie widzisz na ilustracji i jakie przedmioty są w tych kolorach?

czerwona książka s. 48 przeczytać i przepisać do zeszytu sylaby nad obrazkiem

biała książka s. 47

Dla chętnych piosenka na pamięć

https://www.youtube.com/watch?v=theV7DbihP4