Praca domowa 09/04/22

PRACA  DOMOWA 09/04/2022

1.Język polski – literatura: „Polskie tradycje – Wielkanoc”, str.: 221 – 228.
-wykonać/ dokończyć ćwiczenia, str.: 221 – 227.

2.Historia: „Polska kultura i literatura po klęsce powstania styczniowego”, str.:58 – 68.
-wykonać/ dokończyć ćwiczenia: 1, 3-8/ str.: 65 -68.


3.Geografia – WAŻNE   !!!   -PODSUMOWANIE   WIADOMOŚCI.
-wykonać wszystkie polecenia, str.:89.