Zadanie domowe na 9 kwietnia – klasa VI

Religia
Przeczytaj Katecheza 35 s. 135-136.
Wykonaj zadania 1 s. 135, 1 s. 139