Praca domowa 02/04/2022

1.Historia:  “Polska kultura i literatura po klęsce powstania styczniowego.”
-przeczytać temat, str.: 58-64.