Praca domowa na 9 kwietnia

PRZEBIEG DZISIEJSZYCH ZAJĘĆ

Religia: Podczas Mszy św. spotykam się z Jezusem. Ostatnia wieczerza. Dla osób nieobecnych na dzisiejszej lekcji: – obejrzyj film załączony na dole oraz pokoloruj obrazek str. 48

J. polski: Dzieci powtarzały i utrwalały poznane do tej pory wiadomości: alfabet, kolory, kształty, pory roku, miesiące oraz dni tygodnia. 

PRACA DOMOWA

Proszę uzupełnić wybraną zaległą pracę domową.